Koronawirus
https://koronawirus.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/01/2506fd2b-84e7-4b01-9f0f-1101f1953b1b.jpg Zakażenie koronawirusem w placówce w Dzierżążnie. Przyjęcia na oddziały wstrzymane [AKTUALIZACJA]

Zakażenie koronawirusem w placówce w Dzierżążnie. Przyjęcia na oddziały wstrzymane [AKTUALIZACJA]

Pixabay,com

Zakażenie wirusem SARS CoV-2 potwierdzono u 23 pacjentów i 7 pracowników medycznych Oddziału Rehabilitacji dla Dorosłych w Dzierżążnie. W związku z tym podjęto decyzję o czasowym zamknięciu oddziału.

AKTUALIZACJA

18 WRZEŚNIA 2020 r.

W izolatorium w Dzierżążnie przebywa 47 zakażonych pacjentów. Ponadto, dwóch chorych jest hoispitalizowanych w PomorskimCentrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, a 2 kolejnych wypisano do izolacji domowej.

17 WRZEŚNIA 2020 r.

W Dzierżążnie zakażonych jest 37 osób z pacjentów i personelu. Placówka jest zamknięta, a na kwarantannie przebywa 10 pracowników.

______________________

Placówka w Dzierżążnie wchodzi w skład Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

Zakażeni leczeni w szpitalu zakaźnym

Zespół ds. przeciwdziałania epidemii COVID-19 kościerskiego szpitala zdecydował o podjęciu wysiłków w celu umieszczenia osób z dodatnim wynikiem testu w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Natomiast pacjenci z ujemnym wynikiem zostaną na Oddziale Rehabilitacji dla Dorosłych, który zostanie przekształcony w izolatorium.

Dochodzenie epidemiologiczne

O sytuacji niezwłocznie powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach, lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, dyspozytornię medyczną w Gdańsku oraz NFZ. Przeprowadzane zostało dochodzenie epidemiologiczne. Jak informuje Marta Hess ze szpitala w Kościerzynie: „w związku z powstaniem ogniska chorobowego pobrano wymazy w kierunku SARS-CoV-2 od 53 osób, spośród nich 23 pacjentów oraz 7 osób z personelu medycznego uzyskało wynik dodatni”. Ponowne wymazy od pacjentów z wynikiem ujemnym zostaną pobrane 18 września (piątek). ZOL Somatyczny oraz ZOL Psychiatryczny wstrzymują przyjmowanie nowych pacjentów, a wszyscy pacjenci zostaną zbadani w celu wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2. Oddział Rehabilitacji Dziecięcej został zamknięty 16 września, a pacjentów wypisano do domów.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o pomocy firmom

Znajdziesz na stronach Pomoc dla firm.