Komunikat
https://koronawirus.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/01/KORONAWIRUS-NOWE.jpg 07.05.2020 – hospicja, DPS i ZOL mogą dostać nawet 200 tys. zł w konkursie grantowym Pomorskie S.O.S.

07.05.2020 - hospicja, DPS i ZOL mogą dostać nawet 200 tys. zł w konkursie grantowym Pomorskie S.O.S.

Od środy 6 maja 2020 r. można składać wnioski w konkursie grantowym Pomorskie S.O.S. Pieniądze można przeznaczyć na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny w jednostkach całodobowego pobytu. Wszystko, aby powstrzymać epidemię COVID-19. Wnioski można składać od 6 maja do 31 października 2020 r.

Pracownicy domów pomocy społecznej czy hospicjów, podobnie jak medycy są na pierwszej linii walki z epidemią COVID-19, a pandemia uderza głównie w osoby starsze, przewlekle chore czy z niepełnosprawnościami oraz w te, które wymagają stałej opieki. Ryzyko zakażenia i zachorowania właśnie tej grupy osób, a co za tym idzie również ich opiekunów jest niezwykle wysokie. Dlatego właśnie powstał projekt Pomorskie S.O.S. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć np. na zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, kombinezony), środki dezynfekujące czy sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymania epidemii COVID-19. Dokładna kwota, jaką można otrzymać zależy od liczby podopiecznych w placówce. Na jedną osobę można dostać nawet 1200 zł. Maksymalna kwota grantu wynosi ponad 219 tys. zł.

Granty dostępne są między innymi dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców czy instytucji kościelnych, które prowadzą na terenie województwa pomorskiego domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy stacjonarne hospicja. Ważne jest aby aplikujący mieli stosowne pozwolenia na prowadzenie tego typu obiektów. Dodatkowo od 15 maja 2020 r. wnioski będą mogły składać jednostki samorządu terytorialnego.

Złożenie wniosku jest bardzo proste. Wystarczy pobrać ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej formularz, wypełnić i złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2020 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu grantowego oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie ROPS.

Projekt „Pomorskie S.O.S”. współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

W materiale audio wypowiada się Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego

Play
Play
00:00 / 00:00
Pobierz plik .mp3


Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o pomocy firmom

Znajdziesz na stronach Pomoc dla firm.