Wątpliwości w sprawie wyborów – pomorski marszałek pyta marszałek Sejmu RP

Fot. Renata Dąbrowska
Fot. Renata Dąbrowska

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przesłał list do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek. W liście marszałek Struk zawarł szereg pytań dotyczących organizacji wyborów prezydenckich wyznaczonych na 10 maja 2020 roku.

 

Marszałek zwraca m.in. uwagę na konieczność zaangażowania do organizacji wyborów ogromnej rzeszy osób – członków obwodowych komisji wyborczych, ale i urzędników i komisarzy wyborczych, a także urzędników zatrudnionych w urzędach, zajmujący się ewidencją ludności, obsługują obwodowe komisje wyborcze, zajmują się zamówieniami publicznymi i sprawami obsługi technicznej. Każda z tych grup jest realnie narażona na występujące zagrożenie epidemiczne i w każdej chwili może dojść do konieczności ogłoszenia kwarantanny dla określonych pracowników lub całych instytucji. Takie sytuacje mogą wystąpić w każdej chwili, nawet przed samym głosowaniem. Na terenie naszego kraju powołuje się 27 360 obwodowych komisji wyborczych, co razem z pozostałymi osobami, które biorą w przygotowaniu organizacji wyborów, stanowi ok. 300 tys. osób. Na terenie województwa pomorskiego jest to ok. 650 obwodowych komisji wyborczych, a do przeprowadzenia wyborów potrzeba ok. 6 tys. członków komisji wyborczych oraz kilka tysięcy osób dodatkowej obsługi.

 

Wśród pytań zadanych przez marszałka Struka znalazło się i takie: „W jaki sposób umożliwi się przeprowadzenie wyborów w szpitalach i domach pomocy społecznej oraz wyborcom poddanym kwarantannie? Kto i w jaki sposób dostarczy pakiety wyborcze wyborcom uprawnionym do głosowania korespondencyjnego? Przypominam, że wskutek zmian wprowadzonych do Kodeksu wyborczego w 2018 roku zniesiono powszechne głosowanie korespondencyjne, które w obecnej sytuacji mogłoby być dobrym rozwiązaniem".

 

  • Zobacz: Pełna treść pisma
view szablon artykułu