25.03.2020 - Marszałek Struk apeluje do Ministra Finansów

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaapelował 25 marca do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego o zaniechanie poboru podatku od darowizn, które przekazywane są obecnie placówkom ochrony zdrowia w związku z epidemią koronawirusa.

„W imieniu placówek ochrony zdrowia, zarówno województwa pomorskiego, jak i całego kraju (będących spółkami prawa handlowego na mocy komercjalizacji przeprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), które mimo ogromnych trudności zaopatrzeniowych oraz kadrowych zmagają się z bieżącą sytuacją, zwracam się z prośbą o zaniechanie poboru oraz umorzenie dotychczas wymaganego podatku od darowizn przekazywanych przez firmy, przedsiębiorców i osoby fizyczne placówkom ochrony zdrowia na walkę z pandemią" – czytamy w piśmie przesłanym przez marszałka.

Według Mieczysława Struka rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uruchomiło działania dużych firm, przedsiębiorców i osób fizycznych, mające na celu niesienie pomocy podmiotom leczniczym w walce o zdrowie i życie mieszkańców w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby pochylić się nad takimi rozwiązaniami, które stanowić będą wzmocnienie dla wielu spontanicznych inicjatyw.

Pismo do Ministra Finansów, to nie jedyny apel wystosowany w ostatnich dniach do przedstawicieli rządu przez marszałka województwa pomorskiego. W piątek 20 marca Mieczysław Struk przesłał pismo do Ministra Klimatu Michała Kurtyki i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, w którym prosi o pilne zawieszenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat związanych z gospodarką odpadami.

Pisma te publikujemy również na stronie z komunikatami.

view szablon artykułu