21.04.2020 - wsparcie diagnostyczne dla pracowników ochrony zdrowia

Zarząd Województwa Pomorskiego we wtorek 21 kwietnia podjął decyzję o realizacji badań diagnostycznych pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej a w uzasadnionych przypadkach także samych podopiecznych instytucji opiekuńczych. Badania mają być wykonywane z użyciem testów genetycznych i immunologicznych.

- Celem inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a przez to pacjentów i podopiecznych, poprzez poprawę dostępności badań diagnostycznych - mówi Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. - Chcemy rozszerzyć oraz uzupełnić obecnie stosowane rozwiązania dotyczące badań na obecność koronawirusa. Ma to szczególne znaczenie w miejscach takich jak szpitale, czy domy pomocy społecznej, gdzie przebywają osoby potencjalnie bardziej narażone na zakażenie oraz na ciężkie przejście choroby wywołanej koronawirusem. Liczymy również na to, że stosowanie szerszej gamy testów pozwoli na szybsze przywrócenie regularnej pracy podmiotów leczniczych, w tym wykonywanie operacji planowych, tak oczekiwanych przez osoby, które cierpią na inne przypadłości niż wywołane koronawirusem. Jednocześnie dzięki projektowi będzie można w większej skali identyfikować, kto już przeszedł zakażenie, i może stać się potencjalnym dawcą osocza zawierającego przeciwciała - dodaje Kapała-Sokalska.

Na cel projektu zarezerwowano 1,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, czyli ze środków unijnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego.

Warunkiem przeprowadzenia projektu jest uzyskanie pozytywnej opinii Wojewody Pomorskiego i Ministerstwa Zdrowia.

W materiale audio wypowiada się Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego

view szablon artykułu