16.04.2020 - sytuacja bieżąca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Zakończyły się badania pracowników UMWP objętych kwarantanną. W czwartek 16 kwietnia ostatnia z badanych osób otrzymała informację z sanepidu o negatywnym wyniku wymazu. Obecnie większość pracowników zakończyła już kwarantannę lub – ze względu na wynik negatywny - oczekuje na decyzję sanepidu o jej skróceniu.

Łącznie, w różnych przedziałach czasowych, kwarantanną objętych było 80 pracowników UMWP. Kwarantanna nie miała wpływu na płynność funkcjonowania urzędu. Urzędnicy pozostający na kwarantannie pracowali m.in. nad przygotowaniem pakietu pomocowego dla pomorskich szpitali oraz dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że 80 proc. pracowników UMWP od dwóch tygodni pracuje w trybie zdalnym. Łącznie we wszystkich budynkach UMWP pracuje obecnie mniej niż 50 osób, których osobista obecność jest konieczna do utrzymania płynności pracy urzędu (m.in. obieg dokumentów i korespondencji). Wszyscy pracownicy przebywający w pracy są wyposażeni w rękawiczki i maseczki oraz w płyn dezynfekujący. Na stanowiskach pracy zachowane są wszystkie wytyczne GIS (odległość od innych osób, kontakt nie więcej niż 2 osób, dezynfekcja klamek, drzwi, łazienek co 2 godziny itd.).

view szablon artykułu