07.04.2020 - sytuacja bieżąca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Po raz kolejny za pomocą wideokonferencji odbyło się dziś posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego. Przewodniczącym posiedzenia był wicemarszałek Wiesław Byczkowski, ale Zarząd obradował w pełnym składzie, z udziałem marszałka Mieczysława Struka.

Zarząd podjął szereg uchwał dotyczących bieżącej działalności urzędu i jednostek mu podległych – m.in. ROPS, WiMBP w Gdańsku, WORD w Słupsku, czy wydania uzgodnień do miejscowych planów zagospodarowania.

Zarząd przyjął też dziś uchwałę, która określa zmiany w dotychczasowych produktach finansowych RPO WP 2014-2020. Chodzi o pakiet wsparcia finansowego dla pomorskich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii. W ramach tego pakietu ma pojawić się m.in. nowy produkt finansowy – tzw. „Pożyczka płynnościowa", której celem jest dostarczenie kapitału obrotowego mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pula środków na pożyczki wynosi ok. 50 mln. złotych. Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać od 300 do 350 firm z naszego regionu. Przyjęte dziś wytyczne przyjęte przez Zarząd zostaną przekazane do BGK (instytucji rządowej, która obsługuje poręczenia i pożyczki finansowe ze środków regionalnego RPO) do dalszych pilnych uzgodnień, a następnie do realizacji.

 

Obecnie kwarantanną nadal objętych jest 70 pracowników UMWP. Liczba zakażonych koronawirusem pracowników UMWP to siedem osób, oraz marszałek Mieczysław Struk. Wciąż czekamy na spływające wyniki wymazów pobranych od pracowników UMWP objętych kwarantanną. Dotychczasowe wyniki badań: 4 testy z wynikiem pozytywnym, 38 testów z wynikiem negatywnym. Warto podkreślić że wszyscy pozostali członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego mają wynik negatywny.

Kwarantanna nie ma wpływu na płynność funkcjonowania urzędu marszałkowskiego. Pracownicy UMWP pozostający na kwarantannie pracują i aktywnie uczestniczą w działaniach urzędu – m.in. dotyczących pakietu pomocowego dla pomorskich szpitali oraz dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że 80 proc. pracowników od dwóch tygodni pracuje w trybie zdalnym. Łącznie we wszystkich budynkach UMWP pracuje obecnie mniej niż 50 osób, których osobista obecność jest konieczna do utrzymania płynności pracy urzędu (m.in. obieg dokumentów i korespondencji). Wszyscy pracownicy przebywający w pracy są wyposażeni w rękawiczki i maseczki oraz w płyn dezynfekujący. Na stanowiskach pracy zachowane są wszystkie wytyczne GIS (odległość od innych osób, kontakt nie więcej niż 2 osób, dezynfekcja klamek, drzwi, łazienek co 2 godziny itd.).

 

view szablon artykułu