01.04.2020 - sytuacja bieżąca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Po raz pierwszy w historii za pomocą wideokonferencji odbyło się dziś posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego. Zarząd podjął m.in. decyzję o zaangażowaniu dostępnych środków unijnych w niwelowanie społecznych i gospodarczych strat związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Łącznie pomorski samorząd przeznaczy na ten cel 130 mln zł. Kolejna z podjętych dziś uchwał dotyczy umorzenia czynszów dla najemców i dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego.

Zarząd zebrał się dziś o godz. 13.00 w pełnym składzie. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Wiesław Byczkowski, natomiast marszałek Mieczysław Struk uczestniczył w spotkaniu jako obserwujący. Marszałek nadal przebywa w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Swój stan określa jako dobry.

Przyjęta dziś uchwała, dotycząca zaangażowania dostępnych środków unijnych w niwelowanie społecznych i gospodarczych strat związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mówi o wykorzystaniu środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy komunikat w tej sprawie otrzymają Państwo w osobnym mailu.

Kolejna z podjętych dziś uchwał dotyczy umorzenia czynszów dla najemców i dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego. Województwo Pomorskie posiada w swoim zasobie nieruchomości, które wynajmowane są przedsiębiorcom z różnych branż. Łącznie jest to 39 lokali, w których prowadzona jest działalność handlowa i usługowa. Podjęta dziś przez Zarząd Województwa uchwała pozwala na umorzenie w całości, obniżenie i rozłożone na raty stawek czynszu za te lokale za miesiąc marzec – na indywidualny wniosek przedsiębiorcy.

Uczestnicy podczas posiedzenia omówili też bieżące kwestie dotyczące obecnego funkcjonowania urzędu.

Pozostałe informacje:

Do 62 wzrosła liczba osób objętych kwarantanną w związku z zakażeniem koronawirusem marszałka Mieczysława Struka i dwóch pracowników UMWP. Wczoraj od ok. 1/3 z tych osób pobrane zostały wymazy. Wyniki testów nie są jeszcze znane.

Kwarantanna nie ma wpływu na płynność funkcjonowania urzędu marszałkowskiego. Przypominamy, że 70 proc. pracowników od dwóch tygodni pracuje w trybie zdalnym. Łącznie we wszystkich budynkach UMWP pracuje obecnie mniej niż 100 osób, których osobista obecność jest konieczna do utrzymania płynności pracy urzędu (m.in. obieg dokumentów i korespondencji). Wszyscy pracownicy przebywający w pracy są wyposażeni w rękawiczki i maseczki oraz w płyn dezynfekujący. Na stanowiskach pracy zachowane są wszystkie wytyczne GIS (odległość od innych osób, kontakt nie więcej niż 2 osób, dezynfekcja klamek, drzwi, łazienek co 2 godziny itd.).

W materiale mp3 wypowiada się Michał Piotrowski, Rzecznik Prasowy UMWP

 

 

view szablon artykułu